“I love you” – Harikleia Papapostolou – Oil on Canvas