Athinaikon Restaurant

aknaithonAthinaikon Restaurant
– 34 Mitropoleos Street, Athens.
Beautiful, Greek food with a twist…